~NA (2) szó jelentése

Magyar nyelv (1862) szótárunk szerint ~NA (2) szó jelentése, értelmezése:

magas hangon: ~NE, igerag, mely óhajtó módot alkot, mint: vár-na, kér-ne, mely a többi személyekben a személyragokkal egybeolvad, pl. várnék = vár-na-ek, várnál = vár-na-al, vár-nánk = vár-na-unk, várnátok = vár-na-atok,várnának, = vár-na-onak; továbbá a tárgyi ragozásban: vár-nám = vár-na-am v. vár-na-i-am, várnád = várna-ad v. vár-na-i-ad, várná = vár-na-a (régiesen várnája = vár-na-i-a), várnók = vár-na-uk v. várna-i-uk (régiesen: vár-na-juk v. vár-no-jok), várnátok = vár-na-atok, várnák = vár-na-ak (régiesen várnájok = vár-na-i-ok); l. ~A (4); így az iker igeragozásban is válnék = vál-na-ik, kéretnék = kéretne-ik stb. Néha könnyebb kiejtés végett, kivált két mássalhangzó után még egy önhangzót (a v. e) veszen maga elébe, pl. mond-a-na, küld-e-ne, állit-a-na v. állít-na stb. Alig lehet kétség, hogy ezen rag egészen a na v. no indulatszó, mit Révay is megérint. Egyébiránt eléjön a cseremisz nyelvben is pl. tul-ne-m jönnék), tďl-ne-m (fizetnék) a finnben pedig mint kapcsoló mód jellembetűje: sano-ne-en (szóljak. Fábián István).

Betűelemzés "~NA (2)" szövegre

Morzé jelekkel leírva (csak ékezet nélküli betűkkel): -. .-

A szó 2 betűs karakterrel van leírva, ebből 1 magánhangzó (50%). Ez 11.75 százalékkal több mint az átlagos magyar szó esetében. Vizsgált szövegnek összesen 0 karaktere van ami nem írható le angol ábécével (átlagnál 1.1 karakterrel kevesebb). Hátrafelé leírva: )2( AN~.

Keresés az interneten "~NA (2)" kulcsszóra:

> Képek keresése
> BING kereső
> Google kereső
> Video keresés
> Fordítás: ~NA (2) Angolra
*Eredmények új ablakban fognak megjelenni

Menü

Hirdetés

Statisztika